Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) versobering in zicht. Overweeg om de bedrijfsopvolging al in gang te zetten.

Als een onderneming wordt overgedragen kan het interessant zijn om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming is in de Successiewet een bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen, in de praktijk ook wel BOR genoemd.

Deze regeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de onderneming niet meer bedraagt dan zo’n €1,2 miljoen. Van de waarde boven de grens van € 1,2 miljoen is 83% vrijgesteld.
Bij veel familiebedrijven wordt de BOR toegepast. De houdbaarheid van de BOR staat echter al langere tijd ter discussie.

In een kamerbrief van 9 december 2022 heeft het kabinet laten weten verder onderzoek te doen naar een nieuwe vormgeving van de BOR.

Zoals het er nu naar uitziet wordt de BOR niet afgeschaft, maar wel versoberd. In de eerste helft van 2023 komt het kabinet terug op eventuele wijzigingen die plaats gaan vinden.

Wilt u gebruiken maken van de BOR en verzekerd zijn van de huidige vrijstellingen zorg er dan voor dat u tijdig actie onderneemt en niet de bevindingen van het kabinet later dit jaar afwacht.

Mocht u meer willen weten of de BOR of andere mogelijkheden met betrekking tot vermogensoverdracht naar uw (klein)kinderen of een derde neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.