Disclaimer

Ondanks de zorg die wordt besteed wordt aan de correctheid van informatie is Maatschap S.O.S. advies (verderop te noemen: S.O.S. advies) nimmer aansprakelijk voor juistheid, actualiteit en volledigheid van getoonde informatie. Bezoekers en/of gebruikers van sos-advies.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door S.O.S. advies verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar S.O.S. advies en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. S.O.S. advies aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle informatie binnen de site van S.O.S. advies en door haar beheerde sites valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren. S.O.S. advies behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden.

Daar waar S.O.S. advies genoemd wordt, wordt bedoeld S.O.S. advies, personeelsleden van S.O.S. advies en personen voor wie S.O.S. advies verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.