De valkuilen van de beperkte gemeenschap van goederen voor ondernemers na 1 januari 2018

Sinds de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen op 1 januari 2018 zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan voor ondernemers die in het huwelijksbootje stappen. Hoewel deze regeling bedoeld is om persoonlijke eigendommen te beschermen, brengt het ook nadelen met zich mee voor ondernemers.

Laten we eens dieper ingaan op enkele van deze kwesties.

 1. Beperkte bescherming van ondernemingsvermogen:

  In een beperkte gemeenschap van goederen worden enkel de vermogens die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gedeeld. Dit betekent dat het vermogen dat de ondernemer vóór het huwelijk heeft opgebouwd in principe buiten de gemeenschap valt. Echter, bij onvoldoende voorzorgsmaatregelen kan zakelijk vermogen toch onbedoeld in de gemeenschap worden betrokken.

 2. Aansprakelijkheid voor ondernemersschulden:

  Ondernemers lopen het risico dat schulden die voortvloeien uit hun zakelijke activiteiten van invloed kunnen zijn op het gezamenlijke vermogen. In het geval van faillissement of andere financiële problemen binnen de onderneming, kan dit ook gevolgen hebben voor het persoonlijke vermogen van beide partners.

 3. Gebrek aan flexibiliteit in vermogensverdeling:

  De beperkte gemeenschap van goederen biedt minder ruimte voor maatwerk bij vermogensverdeling. Dit kan problematisch zijn voor ondernemers die behoefte hebben aan specifieke regelingen om hun zakelijke belangen te beschermen, zoals het zakelijke vermogen expliciet uitsluiten van de gemeenschap.

 4. Ingewikkelde boekhouding en bewijslast:

  Het bijhouden van een duidelijke scheiding tussen zakelijk en persoonlijk vermogen wordt cruciaal voor ondernemers onder deze regeling. Dit brengt een verhoogde administratieve last met zich mee en vereist nauwgezet bijhouden van financiële transacties om in geval van scheiding of overlijden de juiste vermogensscheiding te kunnen aantonen.

 5. Juridische complexiteit bij scheiding:

  Bij een echtscheiding onder de beperkte gemeenschap van goederen kunnen juridische procedures complexer worden, vooral als er discussies ontstaan over welk vermogen wel of niet in de gemeenschap valt. Dit kan leiden tot langdurige gerechtelijke procedures en financiële onzekerheid voor beide partners.

In conclusie brengt de beperkte gemeenschap van goederen na 1 januari 2018 enkele uitdagingen met zich mee voor ondernemers. Het is essentieel voor hen om goed geïnformeerd te zijn over de juridische implicaties en zo nodig professioneel advies in te winnen om hun zakelijke belangen adequaat te beschermen binnen het kader van het huwelijksrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.