Denkt u aan de overdracht van uw bedrijf aan de volgende generatie?

Plan dan goed wanneer de overdracht plaats vindt.

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 een aantal maatregelen voorgesteld met betrekking tot het aanpassen van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting (DSR). Wat zijn de concrete voorgestelde maatregelen die genoemd staan in de nota?

  • Aan derden verhuurde onroerende zaken zullen als beleggingsvermogen gelden in de BOR en DSR. Dat betekent dat in die situaties de regelingen niet meer toegepast kunnen worden. Bij een overdracht zal hierdoor meer belasting betaald moeten worden.
  • De vrijstelling in de BOR wordt van 2025 100% van de waarde van de onderneming tot € 1,5 miljoen (is nu: € 1,2 miljoen) en 70% (nu 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen. De belastingdruk gaat dus omhoog voor ondernemingen met een hoge waarde.
  • De regering wil de 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR afschaffen. De doelmatigheidsmarge houdt in dat beleggingen tot 5% van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. Op beleggingsvermogen is de BOR en DRS niet van toepassing.
  • De bezits- en voortzettingseis in de BOR worden in bepaalde situaties versoepeld en de dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft. De dienstbetrekkingseis houdt in dat je minimaal 3 jaar in dienst moet zijn geweest van de te verkrijgen onderneming voordat de BOR toegepast kan worden.
  • Oneigenlijk gebruik van de BOR door constructies met personen op hoge leeftijd, ook wel rollatorinvesteringen genoemd worden aangepakt. Voorstellen hierbij zijn een langere bezits- en voorzettingseis. De bezitseis houdt nu in dat schenker dan wel erflater voorafgaand aan de schenking dan wel het overlijden, gedurende een periode van respectievelijk vijf dan wel één jaar ondernemer/ aandeelhouder zijn geweest. De voorzettingseis houdt in dat de bedrijfsopvolger de onderneming ten minste vijf jaar na de overdracht moet voortzetten.
  • Bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt (zowel in de onderneming als privé) kwalificeren slechts voor de BOR en de DSR voor zover deze daadwerkelijk in de onderneming worden gebruikt.
  • Toegang tot de BOR en DSR wordt beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. De maatregel houdt in dat niet langer elk aanmerkelijk belang in aanmerking komt voor de BOR en DSR. Ook hiermee wil de regering constructies bestrijden.

De planning is dat de maatregelen in juni 2023 worden toegelicht. Het betreffen voorstellen, deze moeten worden gevolgd door een wetsvoorstel dat in beide kamers aangenomen moet worden.

Denkt u al aan een bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie? Wacht dan niet te lang! Wellicht is het fiscaal voordeliger om de overdracht tegen de huidige wetgeving plaats te laten vinden. Mocht de waarde van de onderneming meer dan 1,2 miljoen zijn of is de verkrijger nog geen 3 jaar in dienstbetrekking dan is het wellicht verstandiger de nieuwe wetgeving af te wachten. Laat u in elk geval goed voorlichten voordat u beslissingen neemt.

Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.