Eindejaarstips

Belangrijke fiscale veranderingen in 2024. De ‘jubelton’ voor schenkingen aan de eigen woning wordt in 2023 verlaagd en verdwijnt in 2024. Wil je meer weten over andere eindejaarstips? Lees dan snel verder.

Schenking eigen woning

De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de ‘jubelton’, is in 2023 versoberd tot een bedrag van € 28.947 en wordt in 2024 afgeschaft. Wil je nog gebruik maken van deze verhoogde schenkvrijstelling, zorg dan dat dit vóór het einde van het jaar geregeld is. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Let op: heeft je kind in 2021 een schenking ontvangen voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning en is daarvoor de verhoogde schenkvrijstelling (jubelton) gebruikt? Zorg dan dat het bedrag van de schenking uiterlijk 31 december 2023 is besteed, anders vervalt de vrijstelling en is er alsnog schenkbelasting verschuldigd.

De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning mag in 2023 ook aan anderen dan de eigen kinderen gedaan worden, zolang zij aan de overige voorwaarden voldoen.

Verhoogde schenkvrijstelling kinderen

In 2024 geldt de verhoogde schenkvrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar nog steeds, de schenkvrijstelling bedraagt naar verwachting in 2024 € 31.813. Wanneer de schenking wordt gebruikt voor een studie van jouw kind dan bedraagt de vrijstelling € 66.268

Aangifte schenkbelasting

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een verhoogde schenkvrijstelling of wanneer er meer wordt geschonken dan de jaarlijkse schenkvrijstelling moet een aangifte schenkbelasting ingediend worden bij de belastingdienst. Over schenkingen gedaan in 2023 moet vóór 1 maart 2024 een aangifte schenkbelasting zijn ingediend.

Giften

Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. De drempel en het maximumbedrag is afhankelijk van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder rekening te houden met je persoonsgebonden aftrek.

Wanneer je jaarlijks een gift doet aan een ANBI kun je overwegen om deze jaarlijkse gift om te zetten in een periodieke gift.  Voor deze periodieke giften geldt geen drempel, de maximum is vanaf 1 januari 2023 gezet op € 250.000 per jaar.

Een gift aan een culturele ANBI mag bij het berekenen van de aftrek in de inkomstenbelasting verhoogd worden met 25%, met een maximum van € 1.250.

Verdeling zorg voor kind

De inkomensafhankelijk combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaande of minstverdienende partner die arbeid en zorg voor een kind combineert. Bij co-ouderschap moet de zorg voor het kind door de co-ouder i gelijke mate worden verdeeld. Vanaf 1 januari 2024 moet een co-ouder tenminste 156 dagen van het kalenderjaar voor het kind zorgen.

Aftrek belastingschulden

Met uitzondering van erfbelastingschulden zijn belastingschulden geen schulden in box 3. Echter, wanneer je een aangifte schenkbelasting 2023 hebt gedaan vóór 6 november 2023 én nog geen (voorlopige) aanslag schenkbelasting hebt ontvangen voor 1 januari 2024, dan mag de te betalen schenkbelasting in de aangifte inkomstenbelasting in mindering gebracht worden op de waarde van de banktegoeden in box 3.

Heb je een voorlopige aanslag IB aangevraagd vóór 6 november 2023 én nog geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen voor 1 januari 2024? Dan mag de te betalen inkomstenbelasting in de aangifte inkomstenbelasting in mindering worden gebracht op de waarde van de banktegoeden in box 3.

Periodiek verrekenbeding

Ben jij op huwelijkse voorwaarden gehuwd met daarin een periodiek verrekenbeding? Vergeet dan niet het jaarlijkse overzicht op te stellen en de overgespaarde inkomsten met elkaar te delen. Het niet naleven van een periodiek verrekenbeding kan namelijk, zeker als dat jarenlang niet is gedaan, aanzienlijke gevolgen hebben bij een eventuele echtscheiding en mogelijk ook bij een eventueel faillissement van de ondernemende echtgenoot.

Wil je meer specifieke informatie wensen over de eindejaarstips, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.