Kan een schenking teruggevorderd worden na overlijden?

Stel je voor, je bent erfgenaam en komt erachter dat de overledene tijdens zijn leven al zijn geld heeft geschonken. In een aantal situaties kan de schenking na het overlijden teruggevorderd worden.

  1. Schenking aan verzorger/verpleger
  2. Ontbrekende toestemming partner
  3. Verplichte inbreng van de schenking bij overlijden
  4. Legitieme geschonden

Schenking aan verzorger/verpleger

Een schenking aan de verzorger/ verpleger is vernietigbaar. Deze regel bestaat om misbruik van een gemakkelijk beïnvloedbaar schenker te voorkomen. De schenking is dus wel geldig maar kan vernietigd worden. Na het overlijden kunnen de erfgenamen zo’n schenking op deze manier terugvorderen.

Ontbrekende toestemming partner

Wanneer de langstlevende bij het overlijden van de partner er achter komt hij/zij een grote schenking heeft gedaan zonder toestemming van de langstlevende dan kan in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap de schenking vernietigd worden.

Verplichte inbreng van de schenking bij overlijden

De overledene kan bij de schenking bepalen dat deze verrekend moet worden bij het overlijden.

Stel je hebt drie kinderen en een vermogen van € 90.000. Bij verdeling van de nalatenschap zou ieder kind € 30.000 erven. Krijgt één van de kinderen bij leven een schenking van € 15.000 dan is er nog € 75.000 vermogen over. Ieder kind krijgt dan nog € 25.000 uit de nalatenschap. Het kind dat de schenking heeft ontvangen heeft dan in totaal € 40.000 ontvangen. Als je ervoor kiest om de schenking in te brengen krijgen de andere twee kinderen ieder € 30.000 en de kind dat de schenking heeft ontvangen krijgt nog € 15.000. Per saldo hebben dan alle kinderen evenveel ontvangen.

Legitieme geschonden

Een onterf kind kan een schenking aanvechten. Stel iemand heeft twee kinderen en heeft één kind onterfd. Dit onterfde kind heeft dan nog altijd recht op zijn legitieme. De legitieme bestaat uit de helft van het normale erfdeel, in dit voorbeeld dus de helft van 50%.

Om er voor te zorgen dat het onterfde kind niets krijgt zou je tijdens je leven alles kunnen schenken aan het andere kind. Als de nalatenschap nihil is, zou je denken dat de legitieme ook nihil is. Dit is echter niet het geval. Voor de berekening van de legitieme moet je deze schenkingen weer bijtellen. Het onterfde kind kan dan vervolgens de schenking aan het andere kind inkorten.

Mocht je vragen hebben of speelt er iets dergelijks in je eigen situatie neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.