Meester in executeurschap: alles wat u moet weten over nalatenschappen

S.O.S. advies is onder andere werkzaam op het gebied van executeur, vereffenaar, levensexecuteur en toezichthouder.

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap.
Het is mogelijk om S.O.S. advies in uw testament te benoemen als executeur of S.O.S. advies in te schakelen wanneer u zelf bent benoemd tot executeur, maar daarbij hulp nodig heeft van een professional.

Is een nalatenschap door een of meerdere erfgenamen beneficiair aanvaard en komen de erfgenamen samen niet tot een correcte afwikkeling van de nalatenschap dan kan de rechtbank een professionele vereffenaar benoemen. De vereffenaar dient voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap zorg te dragen.

Een levensexecuteur is iemand de terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf (om wat voor reden dan ook) niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. De inhoud van de volmacht wordt opgenomen in een levenstestament.

In een levenstestament kunt u vastleggen dat de door u gemachtigde persoon (of personen) rekening en verantwoording af moeten leggen. U kunt hiervoor S.O.S. advies benoemen als professional die als toezichthouder optreedt. De toezichthouder kan ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, bijvoorbeeld bij de verkoop van uw woning of het doen van schenkingen.

S.O.S. advies is aangesloten bij NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs). Afgelopen week hebben we als lid van de NOVEX deelgenomen aan het actualiteitencongres, een leerzame dag waarin de actualiteiten zijn besproken op het gebied van executele, levenstestament en vereffening.

 

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.