Schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 afgeschaft, de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling aan kinderen blijft!

Op dit moment bestaat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Hiermee kunnen onder andere ouders aan kinderen maar ook opa’s en oma’s aan kleinkinderen een bedrag van € 28.947 belastingvrij schenken wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van de ontvanger. Vanaf 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft, echter de éénmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen blijft bestaan. De éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling aan kinderen zal naar verwachting € 31.813 bedragen in 2024. Wordt de schenking gebruikt voor studie dan is de vrijstelling naar verwachting € 66.268.

Een van de manieren waarop ouders hun kinderen financieel kunnen ondersteunen, is door middel van schenkingen. In Nederland kennen we verschillende schenkingsvrijstellingen, waaronder de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling aan kinderen. Deze regeling is gunstig voor zowel ouders als kinderen en kan een belangrijk instrument zijn bij vermogensoverdracht en financiële planning.

Wat is de schenkingsvrijstelling?

De schenkingsvrijstelling is een bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken. Dit bedrag kan gebruikt worden voor diverse doeleinden, zoals het financieren van een studie, het kopen van een huis, of het opbouwen van vermogen voor de toekomst. De hoogte van de schenkingsvrijstelling wordt door de overheid vastgesteld en kan periodiek veranderen.

Verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van schenkingen aan kinderen is de verhoogde schenkingsvrijstelling. Deze regeling werd geïntroduceerd om ouders aan te moedigen hun kinderen financieel te ondersteunen. De verhoogde schenkingsvrijstelling houdt in dat ouders een hoger bedrag belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen, mits dit geld wordt besteed aan bepaalde doeleinden.

Voorwaarden voor de verhoogde schenkingsvrijstelling

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is uw kind ouder dan 39 jaar maar heeft hij/zij een partner die jonger is dan 40 dan mag onder bepaalde voorwaarden toch gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling.
  2. De verhoogde vrijstelling is eenmalig, als ouder mag u uw kind één keer het bedrag onder de verhoogde schenkingsvrijstelling schenken.

Voordelen van de verhoogde schenkingsvrijstelling

De verhoogde schenkingsvrijstelling biedt diverse voordelen voor zowel ouders als kinderen:

  1. Ouders kunnen op een fiscaalvriendelijke manier financiële steun bieden aan hun kinderen, met name bij het kopen van een huis.
  2. Kinderen profiteren van een financieel steuntje in de rug bij belangrijke levensgebeurtenissen.
  3. Het kan bijdragen aan vermogensoverdracht en successieplanning binnen de familie.

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen is een waardevolle regeling die ouders in staat stelt hun kinderen te ondersteunen bij het realiseren van belangrijke levensdoelen, zoals het kopen van een huis of het bijdragen in de kosten van een studie. Het biedt een belastingvriendelijke manier om vermogen over te dragen en kan een belangrijk instrument zijn in financiële planning. Het is echter belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele regels en bedragen, aangezien deze kunnen veranderen. Mocht u meer specifieke informatie wensen over de huidige bedragen en regels met betrekking tot de verhoogde schenkingsvrijstelling neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.