Tweetrapstestament een administratief struikelblok voor de langstlevende?

Heeft u een tweetrapstestament? Onlangs heeft het hof een uitspraak gedaan inzake een tweetrapstestament waar u wellicht niet bij stil heeft gestaan bij het vastleggen van uw testament.

In een tweetrapstestament onterft u de kinderen en benoemt u uw partner tot enig erfgenaam (eerste trap). Pas na het overlijden van de langstlevende erven de kinderen alsnog ook uit de nalatenschap van de eerststervende ouder (tweede trap).

Anders dan bij de wettelijke verdeling of langstlevende testament, waarbij de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder op papier (en daarmee ook voor de erfbelasting) al een erfdeel verkrijgen, erven de kinderen bij een tweetrapstestament bij het overlijden van de eerste ouder nog niets. Omdat de langstlevende ouder een vrijstelling heeft van € 723.526 (2023) is er in veel gevallen geen erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de eerststervende. Dit bespaart in eerste instantie erfbelasting. Bij het overlijden van de langstlevende kan het zijn dat bij een tweetrapstestament per saldo meer erfbelasting is verschuldigd dan wanneer de wettelijke verdeling of een langstlevende testament van toepassing was geweest.

De bijzondere rechten van kinderen in een tweetrapstestament

Bij een tweetrapstestament erven de kinderen dus geen geldvordering op de langstlevende maar een toekomstige claim op de nalatenschap. Doordat zij een toekomstige claim verkrijgen ontstaan een paar bijzondere rechten die de kinderen kunnen inroepen. Onlangs heeft de rechter een uitspraak gedaan over deze bijzondere rechten.

De langstlevende heeft bij een tweetrapstestament een aantal verplichtingen:

  • Bij notariële akte dient er binnen een bepaalde termijn na het overlijden van de eerststervende een boedelbeschrijving opgemaakt te worden.
  • De langstlevende dient een aparte administratie bij te houden van de erfdelen die de kinderen straks gaan krijgen van de overleden partner. Wat is er bijvoorbeeld verkocht of verteerd. Deze administratie dient jaarlijks overlegd te worden met de kinderen.

Onlangs heeft het hof een uitspraak gedaan waarbij de langstlevende ouder de verplichtingen niet was nagekomen. Het hof heeft beslist dat de kinderen daarom een bewind mogen aanvragen over de nalatenschap van de eerststervende, ook als de langstlevende nog wilsbekwaam is.

Het kan dus voorkomen dat de langstlevende bij een tweetrapstestament slechter af is dan bij een langstlevende testament.

Ontdek de mogelijkheden van een testamentcheck

Wat heeft u in uw testament vastgelegd? Weet u wat eventuele verplichtingen van uw erfgenamen zijn? Laat u goed informeren en beoordeel met enige regelmaat of het door u opgestelde testament nog wel bij u past.

Wilt u een check doen van de inhoud van uw huidige testament of heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.