Vergeet niet om voor 1 maart aangifte schenkbelasting te doen!

Het is bijna 1 maart en dat betekent dat de aangiften schenkbelasting over een ontvangen schenking in 2023 moeten worden gedaan bij de belastingdienst.

Vrijstellingen en richtlijnen

Wanneer je in 2023 een schenking hebt ontvangen die hoger is dan € 2.418 dan moet je een aangifte schenkbelasting indienen. Dit bedrag geldt per schenker. Je mag dus van verschillende personen € 2.418 belastingvrij krijgen. Schenkingen die minder waard zijn hoeven niet doorgegeven te worden aan de belastingdienst.

Heb je een schenking van je ouder(s) ontvangen dan ligt de grens bij € 6.035. Echter schenken beide ouders iets dan moet je de bedragen bij elkaar optellen, ook al zijn je ouders gescheiden. Dus geven ze samen meer dan € 6.035 dan moet je aangifte doen.

Krijg je in één jaar meerdere schenkingen van dezelfde persoon dan moet je deze schenkingen bij elkaar optellen. Ook als je schenkingen krijgt van personen die elkaars partner zijn dan moet je deze bij elkaar optellen, de belastingdienst ziet partners samen als één schenker.

Hebben jij en je partner in één jaar schenkingen ontvangen van dezelfde schenker dan moeten ook deze schenkingen bij elkaar opgeteld worden.

Speciale gevallen en uitzonderingen

Wanneer je meer dan de hiervoor vermelde bedragen als schenking hebt ontvangen ben je verplicht om een aangifte schenkbelasting in te dienen bij de belastingdienst. Dit betekent niet altijd dat je schenkbelasting moet betalen. Het kan zijn dat je recht hebt op een verhoogde vrijstelling bijvoorbeeld als je het geld voor de eigen woning hebt gebruikt of voor een dure studie. Je moet dan wel aangifte doen maar bent geen schenkbelasting verschuldigd.

Heb je een jubelton ontvangen in 2022 en is deze in 2023 aangevuld tot het maximale bedrag van € 106.671. Dan is het voor het verkrijgen van de vrijstelling van belang dat je tijdig een aangifte schenkbelasting indient bij de belastingdienst zowel voor het jaar 2022 als voor het jaar 2023.

Procedure en boetes

Wanneer je geen aangiftebiljet van de belastingdienst hebt ontvangen zul je zelf om een aangifte moeten verzoeken, dan wel uit eigen beweging een aangifte moeten indienen. Heb je een schenking ontvangen en ben je niet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar uitgenodigd om aangifte te doen dan ben je verplicht om zélf om een aangiftebiljet te verzoeken. Dit verzoek moet plaatsvinden binnen twee weken nadat de termijn van twee maanden verlopen is. Ofwel, vóór 15 maart. Pas op dat je hierin niet verzaakt; er staat namelijk een boete op van maximaal € 5.514 per keer.

Verzuim en correctie

Dus heb je de datum van 1 maart gemist voor het indienen van de aangifte schenkbelasting, dan kun je de belastingdienst dus alsnog vóór 15 maart om een aangiftebiljet verzoeken. Je krijgt dan een biljet toegezonden, met daarop een termijn voor de indiening. Je kunt dan alsnog aangifte doen en een beroep op enige vrijstelling verwerken.

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.