Zorg voor een goed levenstestament en voorkom dat je je vermogen op moet eten!

De eigen bijdrage voor een zorginstelling wordt berekend over je inkomen en vermogen. Heb je een eigen woning dan telt de waarde van de woning na 2 jaar na verhuizing naar de zorginstelling bij je vermogen of eerder wanneer de woning is verkocht. Hierdoor gaat de eigen bijdrage omhoog en komt het er op neer dat je je vermogen moet opeten.

Zolang je zelf nog in staat bent om je financiën te regelen kun je door middel van schenkingen voorkomen dat je een hogere eigen bijdrage voor de zorg verschuldigd bent.

Wat nu als je zelf niet meer in staat bent om je financiën te regelen. Dan bied een levenstestament de uitkomst.

Een levenstestament is een akte waarin je een volmacht geeft aan je vertrouwenspersoon/-personen.  Dit kan bijvoorbeeld je partner zijn, maar ook je kinderen of een goede vriend. In een levenstestament kun je onder andere op laten nemen dat de gemachtigde onroerend goed mag verkopen en overdragen. De gemachtigde mag dan het huis te koop zetten en een handtekening plaatsten onder de koopakte en akte van levering.

Na verkoop van de woning wordt de eventuele hypotheekschuld afgelost en de overwaarde gestort op je eigen bankrekening.

Wat doe je met het vermogen op de bankrekening?

Is je partner overleden en hebben de kinderen hun erfdeel van je partner nog niet ontvangen. Dan mag de gemachtigde het erfdeel uitbetalen aan de kinderen. Of het bedrag uitbetaald mag worden is ook afhankelijk of in het testament van je partner is benoemd dat bij opname in een zorginstelling de vordering (erfdeel) opeisbaar wordt.

Wat als er geen opeisbare vorderingen van de kinderen zijn?

In het levenstestament kun je toestaan dat je vermogen bij leven geschonken mag worden om zorgkosten te besparen. Heb je meerdere kinderen of kleinkinderen waaraan geschonken mag worden dan kun je tevens op laten nemen dat bij een schenking ieder kind of kleinkind gelijk behandeld dient te worden.

Wat als er geen levenstestament is?

Ben je wilsonbekwaam en heb je geen levenstestament opgesteld dan krijg je te maken met wettelijke bescherming. De kantonrechter benoemt iemand die je financiële en/of medische belangen gaat behartigen. Wie dat wordt, is afhankelijk van wat de rechter nodig vindt. Een bewindvoerder wordt dan verantwoordelijk voor jouw financiële zaken. Deze mag een huis niet verkopen of kan een schenking niet doen zonder overleg met de kantonrechter. Heb jij in het verleden geen schenkingen gedaan dan zal een kantonrechter niet goedkeuren dat er nu wel schenkingen worden gedaan door een bewindvoerder.

Zorg dus dat je je zaken goed regelt van tevoren en laat een levenstestament opstellen.

Vragen? Bel of mail mij gerust info@sos-advies.nl, 077-4640989

Terug naar overzicht
Kan ik je verder helpen?

Stuur mij een bericht, dan kijken we samen naar een passende oplossing.